Келісім шарт жасасу

Перечень документов, необходимых для заключения договора:

  1. Күні көрсетілген қызмет көрсетуге өтініш;
  2. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі;
  3. Бірінші басшыны тағайындау туралы бұйрықтың немесе сенімхаттың көшірмесі;
  4. Банковские реквизиты;
  5. Копии подписанных договоров необходимо отправлять на электронный адрес: cts-dogovora@yandex.kz
kkKazakh