Қызметтер

«Көліктік сервис орталығы» АҚ көрсетілетін қызметтері

Компанияның негізгі миссиясы жүктерді теміржол көлігімен тасымалдауға байланысты – жылжымалы құрамды тиеу-түсіру фронттарына жеткізу және шығару үшін, Қоғамның кірме жолдарыменн қамтамасыз ету қызметтердін көрсету болып табылады. Теміржол қызметтерінің нарығы жетекші салалардың өндірістік кәсіпорындарының қоғамдық көлікпен байланысын қамтамасыз ететін маңызды буын болып табылады. Компания барлық тасымалдаушыларға кірме жолдар қызметтеріне тең қолжетімділікті қамтамасыз етеді, олардың арасындағы іс-қимыл шарт негізінде белгіленеді.

«Бәсекеге қабілетті кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды беру», кірме жолдарды пайдаланған қызметі «вагон-шм» көлемімен есептеу;

«Предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути» —  услуга, объем которой характеризует измеритель услуги «вагоно-часы производственных операций».
По вышеуказанной деятельности, Общество включено в республиканский раздел государственного регистра субъектов естественных монополий.

kkKazakh